เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ชุดนักเรียนตราสมอ โดยได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พศ. 2500
โดยคุณกิตติ - คุณลักษมณ์สุนีย์ ศิริปทุมมาศ ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) ปัจจุบัน บริษัท สมอทองการ์เมนท์ จำกัด ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 368 ซอยบางแค 3 ถนนบางแค แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพ 10160 บนเนื้อที่กว่า 11,200 ตารางเมตร หรือกว่า 7 ไร่


วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ (Mission)
บริษัท สมอทองการ์เมนท์ จำกัด มีเป้าหมาย และความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าชุดนักเรียนที่มีคุณภาพสูงสุดรวมถึงการให้บริการที่เป็นเลิศภายใต้ ราคาที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า


โรงงาน และพนักงาน (The Manufacture)
บริษัท สมอทองการ์เมนท์ จำกัด เป็นบริษัทฯผู้ผลิต และจัดจำหน่ายชุดนักเรียนที่ใหญที่สุด ในประเทศไทย ปัจจุบันมีพนักงานกว่า 1,300 คน พนักงานของบริษัทฯเป็นพนักงานที่มีความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในการเย็บ และการใช้เครื่องจักรในแต่ละประเภท นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการอบรมเทคนิคการเย็บ การใช้เครื่องจักรสมัยใหม่ให้แก่พนักงาน เป็นประจำ ส่งผลให้พนักงานมีความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติงาน ดังนั้นสินค้าชุดนักเรียนตราสมอทุกชิ้นจึงเป็นสินค้าที่มีคุรภาพสูง และมีข้อบกพร่องในการผลิตที่ต่ำมาก


สินค้า และกระบวนการผลิต (Products and Production Process)
บริษัท สมอทองการ์เมนท์ จำกัด ผลิตสินค้าชุดนักเรียนทั้งแบบสายสามัญ คือ ตั้งแต่ชุดอนุบาลจนถึงชั้นมัธยม และสินค้านักเรียนแบบสายอาชีพ เช่น เสื้อนักศึกษา และกางเกงขายาว นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้ผลิตเครื่องแบบนักเรียนที่เป็นแบบเฉพาะ เช่น เครื่องแบบของโรงเรียน นานาชาติต่างๆ อีกด้วย ส่งผลให้บริษัทฯ มีจำนวนสินค้ากว่า 2,000 แบบ (SKU)

สินค้าชุดนักรียนตราสมอทุกชิ้น ถูกผลิตภายใต้ขั้นตอนการผลิตที่รัดกุม ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและเป็นเครื่องจักรใช้เฉพาะงาน เช่น เครื่องจักร สำหรับเข้าปก เครื่องจักรสำหรับทำสาบเสื้อ ทำกระเป๋า ติดตะขอ ติดกระดุม และถักราง ฯลฯ ทุกขั้นตอนการผลิตล้วนใช้เครื่องจักรที่มีความ พิเศษเฉพาะด้าน เช่น เครื่องจักรตรา JUKI, Pegasus ทำให้สินค้าชุดนักเรียนตราสมอทุกชิ้นมีความสวยงาม คงทน และได้มาตราฐาน


วัถุดิบที่ใช้ในการผลิต (Raw Material)
บริษัท สมอทองการ์เมนท์ จำกัด เลือกใช้วัตถุดิบทุกชนิดด้วยสินค้าคุณภาพสูงสุด (Grade A) เช่น ผ้าขาวที่ใช้ผลิตเสื้อจากโรงงานทอผ้า อันดับหนึ่งของประเทศ และผ้าสีที่ใช้ในการผลิตกางเกง กระโปรงจาก บริษัทไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลลส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทฯผลิต ผ้าโทเรจากญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งทั้งในประเทศญี่ปุ่นละประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเลือกใช้วัตถุดิบรองอื่นๆ เช่น ด้ายจาก
บริษัท วีนัสเธร็ด จำกัด และซิปจาก บริษัท วายเคเค (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงกระดุมเนื้อมุกที่ทนไฟและตะขอกางเกง - กระโปรง และกระดุมแป๊บเนื้อแสตนเลสแท้ที่นำเข้าจากญี่ปุ่นจึงไม่ทำให้เกิดสนิม


ช่องทางการจัดจำหน่าย (Distribution Channel)
บริษัท สมอทองการ์เมนท์ จำกัด มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุกนักเรียนตราสมอหลายช่องทางทั่วภูมิภาคในประเทศไทย ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดโดยผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ นอกจากนี้ทางบริษัทฯยังมีการให้บริการขายถึงในโรงเรียนต่างๆโดยตรงอีกด้วย