"โครงการรวมน้ำใจสู่ทหาร และตำรวจใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้" ...


 
"คลายหนาวให้เท้าหนู"
เมื่อเดือน มกราคม พศ.2555 บริษัท สมอทองการ์เมนท์...