"คลายหนาวให้เท้าหนู"


เมื่อเดือน มกราคม พศ.2555 บริษัท สมอทองการ์เมนท์ จำกัด โดย นส. อภิชา ศิริปทุมมาศ ได้มอบถุงเท้าตราสมอจำนวน  10,000 คู่ มูลค่า 250,000 บาท ให้แก่เด็กยากไร้ในต่างจังหวัดผ่านรายการเรื่องเล่าเช้านี้ โดยมี คุณสรยุทธ์ สุทัศนจินดา
พิธีการประจำรายการเป็นผู้รับมอบ