• นักร้องหน้าใหม่ (พ.ศ.2556)
  • รุ่นพี่รุ่นน้อง (พ.ศ.2553)
  • ติดเชื้อเท่ (พ.ศ.2552)
  • Son & Daughter (พ.ศ.2550)
  • Camera (พ.ศ.2548)