ภาคเหนือ

อุตรดิตถ์
ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์
ชูการค้า 178/13 ถ.สำราญรื่น อ.เมือง 055-411391 -
เนียรพานิช(เจ๊น้อย) 178/3 ถ.สำราญรื่น หน้าตลาดเทศบาล2 อ.เมือง 055-411642, 055-411696 -
เนียรพานิช(พี่ชาย) 178/3 ถ.สำราญรื่น หน้าตลาดเทศบาล2 อ.เมือง 055-411642 -
แพร่
ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์
นครหลวงบูติค 267-269 ถ.เจริญเมือง อ.เมือง - -
สี่เล้ง 25-31 ถ.ช่อแฮ อ.เมือง 054-511040 -
น่าน
ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์
ศ.ศิริภัณฑ์ 39/12 ถ.ข้าหลวง อ.เมือง 054-772673 -
ศิริภัณฑ์2 28/12 ถ.ข้าหลวง อ.เมือง 054-751056, 081-4727054 -
ศิริภัณฑ์เซนเตอร์ 15/12-13 ถ.อนันถาวรฤทธิเดช อ.เมือง 054-772006, 054-710811 -
นามโรจน์ 13-15 ถ.อนันตวรฤทธิเดช ต.ในเวียง อ.เมือง - -
รุ่งเจริญบูติค 212 ม.5 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง - -
พะเยา
ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์
ชัยเซนเตอร์ 384 ถ.ศักดาบรรณกิจ อ.เชียงคำ 054-451409 -
เชียงราย
ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์
จิ้นการค้า ในตลาดอาคารที่12 อ.เมือง 053-711098 -
เจ๊เฮียง 7 ซ.แผงลอย ในตลาดเทศบาล อ.เมือง 054-217904, 081-5302042 -
เชียงใหม่
ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์
พัตราภรณ์ 213 ถ.สนามกีฬา ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 053-214810 -
ลำพูน
ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์
เยาวลักษณ์ 168 ถ.อินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมือง 053-511547, 081-9525479 -
ลำปาง
ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์
เม้งฮั่วฮวด 260/109-111 ถ.ฉัตรไชย อ.เมือง 054-217904, 081-5302042 -
แฟน แฟน บูติค 78 ถ.พหลโยธิน อ.งาว 054-261049, 054-7006289 -

ภาคตะวันตก

กาญจนบุรี
ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์
เค แอนด์ เอฟ ซุปเปอร์สโตร์ 81/9 ม.6 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา 034-649890-2 034-649891
กนกกาญจน์ 15 ซ.3 ถ.อู่ทอง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง 034-514797, 034-514782 -
ราชบุรี
ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์
สุวรรณโพธิ์รุ่ง 99/29 ถ.ทรงพล ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง - -
เพชรบุรี
ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์
นิยมไทย 90 ถ.พานิชเจริญ อ.เมือง 032-425020 -

ภาคกลาง

กรุงเทพฯ
ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์
เฮงดี 129 ถ.ศรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร 02-6238486, 02-2217758 -
ศิริวัฒนา 1 ซ.เอกชัย83/6 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน 02-4153228 -
ยิ่งเจริญ 1819/2 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย - -
ศรทอง 48/34 ม.1 ตลาดวงศกร แขวงสายไหม เขตสายไหม 02-9943207 -
สิริภัณฑ์ 342/84-85 ม.7 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน 02-5211293, 02-5211905 -
ศิริรัตน์ 1509/3 ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท - -
สมุทรปราการ
ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์
ห้างเอเซียเซนเตอร์ 93/17 ม.16 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางพึ่ง เขตพระประแดง 02-4627796, 084-6598870 -
พรชนิตย์ 329/1 ม.2 แขวงบางบ่อ เขตบางบ่อ - -
นนทบุรี
ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์
พิกุล(แม่ทองคำ) 238/25 ม.4 แขวงสวนใหญ่ เขตเมือง 02-5270357, 081-2597828 -
ปทุมธานี
ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์
เวกัส 261/35 เขตรังสิต 02-5238529, 02-5310485 -
นครนายก
ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์
นพเก้า 402 ถ.เสนาพินิจ ต.นครนายก อ.เมือง - -
อ่างทอง
ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์
เพชรอัมพร 44-46 ถ.สมบุญ-เกตุวัลย์ อ.เมือง 035-611816 -
ภรณ์ - - -
ชัยนาท
ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์
รักเจริญ 95/2 ถ.พรหมประเสริฐ อ.เมือง 056-411172 -
พิจิตร
ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์
กิ่งบุญ 1/31-32 ถ.ศรีมาลา อ.เมือง 056-650794 -
สุโขทัย
ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์
ธนาภัณฑ์ 53-54 ถ.ทัศนาพานิช2 อ.เมือง 055-611118, 081-9623539 -
พิษณุโลก
ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์
แหลมทอง 59/6 ถ.นเรศวร วงเวียนสถานีรถไฟ อ.เมือง 055-242934 -
เพชรบูณ์
ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์
ลิ้มถาวร 10/12-13 ถ.เจริญพัฒนา อ.เมือง 056-721313, 081-7854313 -
รุ่งโรจน์พานิช 744 ม.6 สระบุรี-หล่มสัก อ.หนองไผ่ 056-781230, 056-782346 -
นครสวรรค์
ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์
สุยินพรพานิช 102 ม.1 ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า - -
ลพบุรี
ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์
มิตรหนองม่วง 160-163 ถ.พหลโยธิน กิ่งอำเภอหนองม่วง 036-431323 -
ลิ้มเจริญ 048 ถ.สุรนารายณ์ ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล 036-461644, 081-8356170 -
สิงห์บุรี
ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์
เจริญรัตน์ 887/11 ถ.ขุนสรรค์ อ.เมือง 036-511567 -
เกษรพานิช 316 หน้าตลาดกลาง อ.อินทร์บุรี 036-581156, 036-581224 -
ชั่งซิน 891/16 ถ.ขุนสรรค์ อ.เมือง 036-511545 -
สุพรรณบุรี
ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์
ศิริพรภัณฑ์ 29-31 ข.ถ.จมื่นไว ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง - -
สุพรรณสปอร์ต 225 ถ.นางพิม ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง 035-500985, 035-524299 -
ตั้งล่งเฮง 18-20 ถ.จมื่นศรี อ.เมือง 035-522270, 081-5876785 035-500904
สระบุรี
ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์
ย่งฮวด พานิช 172 ม.1 ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง 036-377986, 081-3141246 036-365647
โชคดี 68 ม.1 ต.หนองโดน อ.หนองโดน 036-397035 -
อยุธยา
ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์
จิตต์วิไล จ.92 ถ.อู่ทอง อ.เมือง 035-252373, 081-9446288 -
พรใจ ฒ7/4 ตลาดหัวรอ อ.เมือง 035-244080 -
สมุทรสงคราม
ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์
ศิริสาส์น 683/34-36 ถ.ราชญาติรักษา ต.แม่กลอง อ.เมือง 034-711534, 083-8927449 -
นครปฐม
ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์
อ.พานิช 16 ถ.ซ้ายพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง - -

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นครราชสีมา
ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์
โซโก้ 76-78 ถ.อัษฎางค์ อ.เมือง 044-243064 044-253855
ขอนแก่น
ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์
ตะวัน 392/10 ถ.ราษฎร์ธุรกิจ อ.บ้านไผ่ 043-273904 -
ก้าวไกลการค้า 38/28 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง 043-245875 043-245876
ขวัยนครเซนเตอร์ 123/3 ถ.หน้าเมือง อ.เมือง 043-224085 043-322324
ชัยพิทักษ์ 435/1-2 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง 043-221562, 043-312515 -
มีอาภรณ์ ตรงข้ามธ.แห่งประเทศไทย ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง 043-221066 -
สหมิตร 123/6 ตรงข้ามโรงภาพยนต์ราม่า ถ.หน้าเมือง อ.เมือง 043-222380, 044-244249 -
กาฬสินธุ์
ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์
ชิ้ง(89) 120 ถ.ภิรมย์ อ.เมือง 043-816959 -
ทวีภัณฑ์ 152/8-9 ถ.กาฬสินธุ์ อ.เมือง 043-812351 -
ร้อยเอ็ด
ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์
ทานตะวัน 75/8 ม.5 ถ.ร้อยเอ็ดเมืองสรวง อ.เมือง 043-512130, 0819548187 -
มหาสารคาม
ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์
นิวติ๊กเซ้ง 364 ถ.นครสวรรค์ อ.เมือง 043-721366, 043-721370 -
อุดร
ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์
ก๊วยชัยฮวด 298 ถ.หมากแข้งใกล้ตลาดเทศบาล1 อ.เมือง 042-241533 -
อุดรทวีภัณฑ์ 338 ถ.โพศรี อ.เมือง 042-240857 -
ศรีแพรภัณฑ์ 302-302/1 ถ.หมากแข้ง อ.เมือง 042-223298, 081-6614219 -
เลย
ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์
ส.ทวีภัณฑ์ 127/1-3 ถ.เจริญรัฐ อ.เมือง 042-811067 -
สุดาอาภรณ์ 65 ถ.เจริญรัฐ อ.เมือง 042-811536 -
ว.เว้งอาภรณ 371 ม.6 ถ.มะลิวัลย์ อ.วังสะพุง 042-841072 -
สกลนคร
ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์
พรประเสริฐ 1871/21-22 ถ.รอบเมือง อ.เมือง 042-711050 042-711050
อุบลราชธานี
ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์
โอ.เค. 266-268 ถ.เขื่อนธานี อ.เมือง 045-243298, 045-241436 -
ยโสธร
ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์
วังไทย 129-131 ถ.ประชาสัมพันธ์ อ.เมือง 045-712460 -
ศรีสะเกษ
ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์
ชัยพิพัฒน์ 829/2-4 ถ.กวงเฮง อ.เมือง 045-612254 -
สุรินทร์
ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์
กิมง้วนฮง 92-94 ถ.เทศบาล1 เมือง 044-511214, 044-538594 -
มงคลสุรินทร์ 226-228 ถ.ธนสาร อ.เมือง - -
บุรีรัมย์
ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์
กังฮวด 44-46 ถ.สุนทรเทพ อ.เมือง 044-611051 -
เตียงฮั้ว 44-46 ตรงข้ามธ.ออมสิน ถ.สมรรถการ อ.เมือง 044-611065 -
ห้างธาริน 668 ม.1 ถ.รถไฟพัฒนา อ.ลำปลายมาศ 044-661195 -
ชัยภูมิ
ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์
เฟรนด์ 69/7 ถ.ชัยประสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง 044-821273 -

ภาคตะวันออก

ฉะเชิงเทรา
ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์
พิศมัยอาภรณ์ 844 หมู่1 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม - -
สระแก้ว
ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์
โชคอำนวย 9/8 ถ.จิตต์สุวรรณ อ.อรัญประเทศ - -
ชลบุรี
ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์
สโนไวท์ 229 ถ.วชิรปราการ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง - -
ปวีณา 26-28 ถ.ศรีกุญชร อ.พนัสนิคม 038-461881 -
ชัยรัตน์ 56 หมู่2 ต.บางพระ อ.ศรีราชา - -
ศิรานันท์ 1/18-19 ถ.สุรศักดิ์1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา - -
อมรชัยดีพาร์ทเมนท์สโตร์ 631 ม.2 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ 038-437255 -
ระยอง
ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์
โง้วจือฮะ 7/10 ศูนย์การค้าสาย1 ซ.1 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง 038-611294 038-611601
จันทบุรี
ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์
รุ่งยืนยง 108/14 ถ.ศรีรองเมือง ต.วัดใหม่ อ.เมือง 039-311335 -
เล่าเทียมฮวด 140 ถ.ศรีรองเมือง ต.วัดใหม่ อ.เมือง - -
สยามไชย 108/9 ถ.ศรีรองเมือง อ.เมือง 039-311593 -
ตราด
ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์
งามศิลป์ 27-29 ซ.ไร่รั้ง อ.เมือง 039-511674 -
เจียมไท้ล้ง 4/2 ถ.ซอยสุขุมวิท อ.เมือง 039-511135 -

ภาคใต้

ชุมพร
ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์
ไทยเจริญ 167 ถ.ปรมินทร์มรรคา อ.เมือง 077-511070, 077-501508 -
ฟลุคสรรพสินค้า 134-158 ถ.ปรมินทร์มรรคา อ.เมือง 077-511056 077-501988
ศิลป์ฟ้า 21/4-25 ถ.ภูวนาถดำเนิน อ.เมือง 077-511177, 081-6774422 077-570283
เอราวัณ 146 ถ.ปรมินทร์มรรคา อ.เมือง 081-7974643, 081-1244643 -
พังงา
ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์
ธนพร 6-8 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง 076-411478, 081-9784789 076-411737
ภูเก็ต
ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์
ไทยอินเตอร์ 11-13 ถ.ระนอง อ.เมือง 076-212308, 081-6936975 -
สินเจริญ 415/2-415/8 ถ.ภูเก็ต อ.เมือง 076-214798 -
กระบี่
ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์
ติ๋มบูติค 56-58 ถ.มหาราช ต.ปากน้ำ อ.เมือง 075-611941, 081-5371009 075-630462
พัทลุง
ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์
ยิ่งเจริญ 13 ถ.เพียรยินดี อ.เมือง 074-613294, 081-9902625 -
วิบูลรัตน์ 20 ถ.โพธิ์สะอาด อ.เมือง 074-613074, 081-7664073 -
สงขลา
ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์
เทพเจริญภูษาภัณฑ์ 227 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ 074-245351 074-233155
สมอทอง 258 ถ.สามชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 074-236657, 074-232002 074-238041
จันทร์สิน 142-4 ถ.เพชรคีรี อ.เมือง 074-311259 -
นครศรีธรรมราช
ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์
จินตนาพร 126 ถ.ชัยชุมพลพลา อ.ทุ่งสง 089-7241340 -
โชคดีอาภรณ์ 10/1-2 หน้าตลาดสดเทศบาล อ.ทุ่งสง 075-4114871 -
จินตนา 1403/1-2 ถ.จำเริญวิถี อ.เมือง 075-356842, 075-343441 -
มานะพาณิชย์ 70-70/1 ถ.ปากนคร อ.เมือง 075-342703 075-318455
สุราษฎร์ธานี
ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์
ไทยวัฒนาพานิช 106-108 ถ.บ้านดอน อ.เมือง 077-281025, 081-8952998 077-282025
แพรพรรณ 293/75 ถ.ตลาดใหม่ ตรงข้ามโรงแรมธานี อ.เมือง 077-273009, 077-213461 077-214919
วิไลอาภรณ์(1) 293/91-92 ถ.ตลาดใหม่ อ.เมือง 077-273494 -
ส.สินไทย 94 ถ.บ้านดอน อ.เมือง 077-273791 -
นราธิวาส
ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์
ไทยแฟชั่น 20 ถ.วงศ์วิถี อ.สุไหงโกลก 073-611498 073-612678
โชคดี 354 ถ.ภูผาภักดี ต.บางนาค อ.เมือง 073-511408 -
ปัตตานี
ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์
จินตนา 32 ถ.พิพิธ อ.เมือง 073-349489, 073-349490 -
แสงชัยภูษาภัณฑ์ 12 ถ.อุดมวิถี อ.เมือง 073-349586, 081-9639986 073-332961
ยะลา
ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์
ยงศิลป์อาภรณ์ 641 ในตลาด อ.เมือง 073-212912, 073-241396 073-212951
สวยดี 635/2 ถ.สิโรรส อ.เมือง 073-212415, 089-5998756 073-241661