เสื้ออนุบาลบัวกลมแขนเรียบ ติดกันฉีก
กระโปรงอนุบาลจีบรอบติดสายไขว้
ผ้าโทเร (สีแดง, สีกรมอ่อน)
โบว์ไขว้ผ้าโทเร (สีแดง, สีกรมอ่อน)

ชุดอนุบาลชาย/หญิง
Bookmark and Share