เสื้อโปโลบัวกลมแขนเรียบ กระโปรงจีบรอบ
ผ้าโทเร สีกรมอ่อน (สีกรมอ่อน, สีกรมเข้ม, สีแดง)
โบว์ไขว้ ผ้าโทเร สีกรมอ่อน (สีกรมอ่อน, สีกรมเข้ม, สีแดง)

ชุดประถมชาย/หญิง
Bookmark and Share